Startbeslissing

Volgens de Tracéwet start elke MIRT-verkenning met een Startbeslissing van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beslissing wordt genomen op basis van een Startdocument waarin een probleem of kans wordt beschreven.

Zowel het Rijk als regionale en lokale overheden kunnen een probleem of kans benoemen. In overleg tussen Rijk en regio wordt afgesproken voor welke problemen of kansen een startdocument wordt voorbereid.  In een Startbeslissing wordt het probleem/de kans afgebakend en de verkenningsfase ingericht.

 

0 Files: 
Cookie settings