Over deze MIRT-verkenning

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MIRT-systematiek en over de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn.

Wat is MIRT?

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma staan alle ruimtelijke projecten en programma’s waaraan de rijksoverheid werkt en financieel aan bijdraagt. MIRT beschrijft de belangrijkste processtappen voor ruimtelijke projecten en programma’s om in aanmerking te kunnen komen voor een rijksbijdrage. Het MIRT bestaat uit vier fasen: verkenning, planuitwerking, realisatie en beheer.

Meer informatie over de MIRT-procedure.

Wat is de corridorstudie Amsterdam – Hoorn?

De corridorstudie is een MIRT- verkenning naar hoe de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn verbeterd kan worden. De studie is in het voorjaar van 2015 gestart en wordt door het Rijk samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangrengroepen in het gebied uitgevoerd. De corridorstudie wordt afgesloten met een besluit tot het uitvoeren van een pakket maatregelen die na 2020 bijdragen aan een goede bereikbaarheid in de corridor.

De corridorstudie Amsterdam-Hoorn volgt de nieuwe werkwijze "Meer Bereiken". Dat betekent dat we met een brede blik naar het gebied kijken. We hebben oog voor de hele omgeving, kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer, zoeken naar samenhang met andere ruimtelijke opgaven en houden rekening met toekomstige onzekerheden. Samen met regionale partners worden de opgaven in beeld gebracht en wordt gezocht naar duurzame oplossingen en win-winsituaties.

Meer informatie over de stand van zaken en planning van de corridorstudie.  

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.