Denk mee!

U kunt op verschillende manieren en momenten met ons meedenken. Bijvoorbeeld tijdens e-participatie momenten. Deze momenten worden aangekondigd via de website en per e-mail wanneer u een account heeft.

Op vastgestelde momenten wordt een formele zienswijzeprocedure gestart (zoals na het zeef 1 besluit in mei 2017). De volgende zienswijzeprocedure wordt voorzien na het zeef 2 besluit in 2019.

Meer informatie over wat een zienswijzeprocedure is vindt u op www.platformparticipatie.nl.

Ook buiten deze momenten om horen wij graag uw suggesties en opmerkingen. Deze kunt u plaatsen op het forum of direct per e-mail naar ons sturen.

Voor zowel de e-participatie als het forum gelden een aantal randvoorwaarden.