MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn (afgerond)

Een sterke regio tussen Hoorn en Amsterdam waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Daar gaan we voor. Rijk en regio verkennen samen met belanghebbenden en betrokkenen de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat doen we met een brede blik en met oog voor duurzame oplossingen.

Waarom de corridorstudie Amsterdam – Hoorn?

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. De afgelopen jaren zijn er maatregelen, zoals de aanleg van spitsstroken, genomen om de filedruk op korte termijn te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter dat die filedruk na 2020 weer zal toenemen. Daarom is de corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet: een onderzoek naar maatregelen die in de toekomst de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. Met ‘corridor’ wordt het gebied bedoeld tussen Hoorn en Amsterdam waarbinnen vervoersstromen plaatsvinden. Het gaat dus niet alleen om wegen zoals de A7 en A8, maar ook om fietsverbindingen en het spoor. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt in deze verkenning intensief samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen.

Doelen en ambities

De hoofddoelstelling van de Corridorstudie is het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam - Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Bij de hoofddoelstelling gelden de volgende drie ambities:

  • Er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen).
  • Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.
  • Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave.

Meer informatie over de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn vindt u hier.

In onderstaande video, getiteld ‘Samen werken aan een duurzame bereikbaarheid’, ziet u dat Rijk en regio samenwerken aan de verbetering van de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In dit gebied zijn files en overvolle treinen dagelijks aan de orde. Daarom kijken Rijk en regio met een brede blik naar hoe dat beter kan. Daarbij wordt gekeken naar onder meer de auto, de trein, de fiets en gebiedsontwikkeling rondom treinstations. Rijk en regio doen dit in overleg met bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Op de hoogte blijven

Deze website van de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam – Hoorn is een platform voor wederzijdse informatie-uitwisseling. U vindt hier het laatste nieuws, de stand van zaken en antwoord op veelgestelde vragen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.